onsdag 6. april 2011

Forskningsprosjekt


Jeg vurderer å sende inn ny søknad om phd-stipend. Prosjektet skal være en komparativ studie av effekten av ulike rusmidler på syntaksen.

Gruppe 1 får en fast dose alkohol daglig.

Gruppe 2 får en fast dose heroin daglig.

Begge gruppenes språklige ytringer vil bli nøye analysert, med en fullstendig språklig analyse som ønsket resultat, i tillegg vil jeg ha ei kontrollgruppe som avstår fra all rus i testperioden (3-5 år).


Som takk for at man bidrar i prosjektet, planlegger jeg å dele ut gavekort på et lokalt apotek - det bør være relativt lett å finne sponsorer til dette.
... men var det noe som het forskningsetikk?


(Dagens lunsjdiskusjon: Dette kunne vi ha lurt alle kollegaene med som en fantastisk aprilspøk, men det viser seg at årets sjanse har gått, og at neste års 1.april er på en søndag - så da ble det bloggings i stedet).

Ingen kommentarer: